zodiac

星象 Chinese Horoscoop

De oorsprong van de Chinese horoscoop

In vroeger tijden telden onze voorouders de jaren met de 10 hemelse stammen en 12 aardse takken. Hoewel dit wetenschappelijk onderbouwd was, waren de meeste mensen onwetend en konden ze niet goed rekenen of onthouden. Daarom werden de twaalf dieren met de meeste invloed op het leven van de mens, gekozen om de twaalf aardse takken te symboliseren:
ratostijgerkonijndraakslangpaard,  schaapaaphaanhond en varken.

Volgens de legende besloten de goden dat er dieren als symbool voor elk jaar gekozen zouden worden uit de twaalf dieren die het eerst zouden arriveren na een race.
Toen waren de kat en de muis nog goede vrienden en buren. Toen zij dit nieuws hoorden zei de kat: ' Daar moeten we vroeg bij zijn, maar ik word altijd te laat wakker!'
Waarop de muis beloofde hem wakker te maken zodat ze samen konden gaan. De volgende morgen echter was de muis veel te opgewonden zodat hij de belofte vergat en meteen naar de verzamelplaats ging. Onderweg kwam de muis de tijger, de os, het paard en andere dieren tegen die allemaal veel sneller liepen. Om niet als laatste aan te komen verzon hij een list. Onder de voorwaarde dat hij onderweg zou zingen mocht hij op de rug van de os mee. De os en de muis kwamen als eerste aan. De os was helemaal blij denkend dat hij het eerste in de dierenriem zou worden, maar de muis sprong er nog net voor, zodat hij het eerste geluksteken werd uit de Chinese dierenriem.

Ondertussen arriveerde de kat en waren de verkiezingen al geweest. Daarom start de cyclus met de muis, en heeft de kat zo'n hekel aan de muis dat hij op hem jaagt.

Een andere uitleg is dat de volgorde van de cyclus uit de Han dynastie stamt (206 - 220 BCE) volgens de 12 perioden van de dag:

23:00 tot 01:00 het tijdstip waarop de rat zijn voedsel zoekt
01:00 tot 03:00 wanneer een os herkauwt
03:00 tot 05:00 jaagt de tijger en toont hij zijn meest felle aard
05:00 tot 07:00 verpulvert het jade konijn op de maan de medicijnen in de vijzel
07:00 tot 09:00 zweven de draken in de lucht om de mensen regen te schenken
09:00 tot 11:00 verlaat de slang zijn nest
11:00 tot 13:00 is de dag op haar hoogtepunt, zo vol vuur als een ongetemd paard
13:00 en 15:00 wanneer de schapen dan gras eten, worden ze er sterk van
15:00 tot 17:00 zijn de apen het actiefst
17:00 tot 19:00 gaan de kippen weer op stok omdat  het donker is
19:00 tot 21:00 beginnen de honden met hun taak: het bewaken van de toegang
21:00 tot 23:00 is alles stil en slapen de varkens diep

 

De Chinese astrologie kenmerkt zich door 12 dieren. Elk jaar staat in het teken van een dier.

De 12 dieren zijn (in juiste volgorde):

RatPaard
Buffel /OsGeit / Schaap
TijgerAap
Haas/KonijnHaan
DraakHond
SlangVarken
Welk dier ben jij:
Hieronder een typering van de verschillende dieren uit de Chinese horoscoop.
Neem deze niet te serieus ;-)

Het Tai Yin Type. (Berg)

Omdat het Yin dominant is vertaalt dat zich naar het lichaam in zeer lange benen en het lichaam (yang) is daarentegen klein. Ook de trekken van het gezicht zijn naar beneden gericht en dat geeft dat hij somber overkomt: triest en in zichzelf gekeerd, maar serieus. Zijn huid is vochtig. Op psychologisch plan denkt hij veel na; overweegt meer dan dat hij naar actie hangt en is ook meer kritisch dan geëngageerd.

De twee hierbij horende dieren zijn:


2 Buffel / Os [aarde] 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Harmonie en doorzettingsvermogen. Eerlijk en geduldig heeft is hij ook koppig. Voorkeur voor solitair is het geen erg sociaal wezen en heeft weinig vrienden, maar is zelf trouw. In de liefde te wantrouwend. Intelligent en origineel maar eigenwijs: zeer actief. Als hij zich in beweging zet kan hij heel goed leiding geven want hij straalt vertrouwen uit. Misschien iets teveel aandacht voor geld en zeer handig met zijn handen. Het is beter dat hij vroeg uit huis gaat want hij heeft weinig binding met zijn familie. De jeugd is gelukkig maar op rijpe leeftijd kan hij moeilijkheden en narigheid hebben op het huwelijksgebied. Hij kan mislukken niet hebben en wordt dan een slechte speler. Het beste is geboren te worden in de maanden beheerst door de 1e 4 tekens van de dierenreeks.

De vrouw is wat teveel gehecht aan vleierijen waardoor ze juist kan verliezen. In het huishouden zal zij de broek aan hebben.

Compatibele tekens: SlangHaan en Rat


8 Geit / Schaap [aarde] 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Geboren onder het teken van de kunst. Een zacht en makkelijk karakter maakt dat hij zich zonder moeite aanpast aan alle omstandigheden en is van nature afhankelijk. Intuïtief en vol finesse cultiveert hij de schoonheid. Precies en perfectionist die soms de methode mist. Dit kan hem richten naar spirituele zaken. Laat de verantwoordelijkheid makkelijk links liggen (als artiest kan hij gemakkelijk zich laten 'voeden' door een begunstenaar) en is angstig voor initiatieven, maar als het nodig is kan hij met verve en economisch inzicht de leiding nemen van een zaak want de wil om tot een goed einde te komen is aanwezig, vooral wanneer hij weet daardoor onenigheid voorkomen kan worden. Om zijn heilige rust te kunnen bewaren vergeeft hij gemakkelijk, maar heeft moeite zijn ongelijk te erkennen en kan dan werkelijk zeer vervelend en zelfs gemeen worden. Veranderlijk en vol fantasie. In de liefde is het oppervlakkig en onrustig en het huwelijk zegt hem niet veel. Om te slagen moet hij een tendens naar onstabiel zijn en excentriciteit overwinnen. Het is gunstig als het op de dag van zijn geboorte regent.

Compatibele tekens: KonijnVarken en Paard

Het Shao Yin type (water)

De interne spanning van Yang dwingt tot bewegen: hij is vol van ideeën en zeer geïnspireerd en vol ambitie hetgeen hij echter niet waarmaakt. Het is een sentimentele persoon vol emoties die gecentreerd is rond zichzelf. Zijn interne leven kookt te vaak en de wijze om dat vorm te geven zijn huilen en zuchten, hetgeen hij tracht te onderdrukken waardoor hij koud en ongevoelig overkom, ofwel hij weidt ellenlang uit in een dagboek. Hij sluit het Yang in het Yin op. Om zich uit te kunnen drukken en tot actie over te gaan moet hij een dam breken waarop hij daarop zich kan bevrijden en zelfs zeer ondernemend worden tot het overdrevene toe.

De twee hierbij horende dieren zijn:


1 Rat [water] 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Geboren onder het teken van het versieren. Onder zijn kalm voorkomen schuilt veel agressiviteit. Gesloten houdt hij zijn gedachten en gevoelens voor zichzelf. Levendig en intellectueel heeft hij een scherp oog en scherpe tong. Zeer precies kan hij door dat oog voor detail achterop raken en daardoor het essentiële vergeten. Hij is vaak te geïnteresseerd. Hij gebruikt zijn charme en weet zo een maximum te halen uit vriendschappen en moet oppassen dat dat niet misbruik wordt want hij laat ze makkelijk vallen. Hij heeft veel ideeën maar weinig moed om ze te realiseren. Zijn hele leven moet hij moeite doen om te werken. Als hij zijn luiheid weet te corrigeren en aandacht aan anderen weet te besteden kan hij, eenmaal volwassen een grote kans krijgen die soms heel plotseling zich voordoet. In de liefde is hij in staat zich met hart en ziel aan zijn geliefde toe te wijden zonder er iets voor terug te eisen. Het is een goede raadgever en brengt geluk aan zijn vrienden die erg van zijn aanwezigheid en raad kunnen profiteren. Hij heeft meer kans in het leven als hij op een nacht in de zomer geboren wordt. Des te heter het is op zijn geboortedag, des te gelukkiger de rat.

Compatibele tekens: DraakAap en Os7 Paard [vuur] 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Geboren onder het teken van de elegantie en het doorzettingsvermogen. Snel en helder heeft hij een ietwat naïef karakter maar is erg aardig. Ongeduldig en steeds in beweging is hij dol op reizen, veranderingen, de wereld en een gemakkelijk leven. Hij wil steeds vooraan staan. Erg sociaal bindt hij zich gemakkelijk en helpt graag. Hij houdt weinig rekening met het advies van anderen en toont zich meer onderscheidend dan intelligent. Hij heeft een neus om ondersteuning te zoeken dat naar succes leidt. In de liefde is hij zwak maar niet egoïstisch. Hij kan heel goed een menigte leiden ondanks dat het hem aan oordeel ontbreekt en hij laat zich soms leiden door zijn mooipraterij. Hij heeft de slechte gewoonte teveel en zijn mond voorbij te praten. Zijn opportunisme maakt hem vijanden en zijn grootsprekerij irriteert. Als hij zich aan zijn doel kan houden kan zijn ambitie hem zeker laten slagen. Het is voor hem gunstig in de winter geboren te worden. (Het is slechts voor het paard uitzondering dat het jaar dat door zijn eigen teken wordt gekenmerkt niet gunstig is).

Compatibele tekens: TijgerHond en Geit

Het Jue Yin type (Wind/hout)

Dit markeert het einde van Yin en is de poort van Yin naar Yang. Hoofd en lichaam neigen al naar Yang, maar de benen zijn nog traag. Er is ondanks dat een lichamelijke harmonie.

Psychologisch gezien is er een zekere nervositeit die lichtelijk onderdrukkend werkt als de Yin nog te sterk aanwezig is. De overgang van Yin naar Yang verloopt niet goed of schoksgewijs na een fase van binnenhouden. Hij heeft dan ook regelmatig impulsieve momenten en woede-uitbarstingen en zijn humeur is niet erg stabiel. Over het geheel genomen domineert de overweging toch nog over de actie.

De twee hierbij horende dieren zijn:


6 Slang [vuur] 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Geboren onder het teken van wijsheid. Zeer intelligent en een stabiel karakter. Hij houdt ervan zaken te organiseren. Een hoge, soms wat overdreven moraal maakt dat hij toch geapprecieerd wordt. Hij praat weinig en overweegt veel. Hij denkt diep en intuïtief maar kan niet naar het advies van een ander luisteren. Kalm, beslist en zeer koppig kan hij echt niet tegen mislukking en wordt dan een valse speler. Van binnen is hij vaak gemeen en jaloers. Hij is sociaal en weet makkelijk relaties aan te gaan die echter niet altijd erg lang duren. Hij is snel kwaad en toont zich ook wel koppig. gehecht aan de liefde is hij exclusief en jaloers ondanks dat ook hijzelf niet altijd het model van trouw is. Wat geld betreft heeft hij geluk. Zijn hang naar discussiëren maakt dat hij regelmatig goede mogelijkheden misloopt. Hij mist moed. Heeft een zeer goede smaak en houdt van mooie dingen. Zijn jeugd is vaak moeilijk: op volwassen leeftijd kent hij het gebroken hart, maar als hij leert dat dat soort zaken voorkomen zal op oudere leeftijd het geluk hem toelachen. Des te heter het is op de dag van zijn geboorte, des te gelukkiger hij zal zijn. De slangenvrouw is een uitstekende huisvrouw.

Compatibele tekens: Os en Haan

 


12 Varken [water] 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Geboren onder het teken van de oprechtheid kan hij onmogelijk toneel spelen en gaat altijd recht op zijn doel af. Hij heeft een oprecht hart en is niet gemeen. Je zou hem moeten vertrouwen, maar je kan hem makkelijk om de tuin leiden. Hij houdt ervan het initiatief alleen te nemen en denkt niet veel aan zijn naasten. Hij is niet echt voor het sociale leven gemaakt en zijn reputatie zal hem worst zijn. Van buiten ziet hij er kalm uit terwijl het binnenin borrelt en hij behoorlijk koppig kan zijn. Hij houdt van geld zonder dat dat blijkt. Ook houdt hij van discussiëren daarin vindt hij ook plezier in opjutten. Hij vergist zich vaak en zijn argumenten zijn vaak zwak. Hij is niet dom, maar trekt zich snel terug omdat hij tolerant is en een gruwelijke hekel heeft aan disputen. Aan het begin van het jaar geboren worden is niet gunstig voor hem. De vrouwelijken zijn vaak lui en achterdochtig en jaloers en weten mensen op te jutten. Om hen te laten slagen moeten ze gecorrigeerd worden in hun denken en kijken met oogkleppen op.

Compatibele tekens: Konijn en Geit

Het Shao Yang type. (donder)

Actie en beweging geven rust aan het lichaam en geest. Het bovendeel van het lichaam volgt het beneden deel dat vol Yang-bloed is. Het lichaam is uitgebalanceerd en maakt een gedecideerde indruk. Het hoofd kan rusten als de benen in beweging zijn. En die beenbewegingen geven het groeien van het Yang aan dat van beneden naar boven gaat. De actie gaat voor de overweging.

De twee hierbij horende dieren zijn:


3 Tijger [hout] 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Geboren onder het teken van onafhankelijkheid en moed. Geboren om te commanderen heeft hij een vreselijke hekel aan gehoorzamen. Hij geeft de indruk een breed zicht te hebben en tolerant te zijn, maar is in feite heel persoonlijk en zelfs vaak hard. Hij heeft eigenlijk een behoorlijk slecht karakter. Zijn moed is vaak gebaseerd op onbewustheid, want hij heeft een hang naar risico. Hij houdt zich veel met zijn reputatie bezig en vindt het prettig als men goeds van hem zegt. Hij houdt ervan zich op de voorgrond te stellen en riskeert daardoor vijanden te maken. Hij houdt ervan te reageren als "een grote" zonder veel op details te letten en ook daar riskeert hij vijanden te maken. Maar als hij woord weet te houden vind hij het respect dat hij verdient. Hij is vrijgevig en is in staat zich op te offeren vooral in de liefde, maar wordt niet vaak met gelijke munt terugbetaald. In het begin van zijn leven is het onstabiel. Maar er zullen ook mogelijkheden opdoemen en als hij die kan grijpen komt dat hem zeer ten goede. Als hij tussen zonsopgang en ondergang geboren wordt is dat gunstig.

Compatibele tekens: PaardHond en Draak

 


9 Aap [metaal] 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Geboren onder het teken van de fantasie. Zijn hele gedrag is gebaseerd op een levendig gevoel van superioriteit. Hij houdt van humor, maar zelden over zichzelf. Hij houdt van alles dat beweegt/opwindt en hij kan met plezier onenigheid zaaien. Levendig, actief en handig schept hij genoegen in discussie, strijd en concurrentie. Zeer individueel is hij toch een groot diplomaat dankzij zijn inventieve geest en bezit als hij wil een grote handigheid. Hij houdt ervan voor een Don Juan door te gaan om maar van zich te doen spreken. Hij kan veel tijd verliezen met het zich bezig houden met anderen. Hij hangt wat naar oneerlijkheid hetgeen hem ver kan brengen in de negatieve zin. Als hij dat kan corrigeren ligt er een mooie toekomst voor hem want hij is intelligent. Hij dorst naar kennis maar dat is helaas niet erg constant. Hij wordt snel verliefd, maar ook dat duurt niet lang genoeg om geluk te leren kennen. Hij kent dus moeilijke passages in zijn leven, maar komt steeds weer op zijn voeten terecht dankzij zijn grote helderheid die de dominante karaktertrek is. Het zou het beste zijn om in de zomer geboren te worden.


Compatibele tekens: Rat en Draak

Het Yang Ming type (vuur).

Hier is sprake van een harmonie van Yin door Yang. Het Yin wordt meegenomen; in gang gezet door Yang dat zich uit door een evenwichtige verhouding tussen actie en overweging; tussen hoofd en benen: het lichaam is in evenwicht.

Psychologisch gezien is er ook sprake van evenwicht: kalmte van binnen: een expressieve uitdrukking en de benen steeds bereid om tot actie over te gaan.

De twee hierbij horende dieren zijn:


4 Haas / Konijn [hout] 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Mensen die geboren zijn in het Jaar van de Haas (konijn) zijn uitgesproken, talentvol en ambitieus. Ze zijn deugdzaam, gereserveerd en hebben een verfijnde smaak. Zij worden vaak bewonderd, vertrouwd en hebben financiële meevallers. Ze houden van geroddel, maar zijn vol tact, meestal aardig en beleefd. Ze zijn goed in zaken en omdat ze gewetensvol zijn komen zij hun beloftes na. Hoewel ze goede gokkers zouden zijn omdat ze buitengewoon goed zijn in keuzes maken, gokken ze zelden vanwege hun wijsheid en behoudenheid.

Compatibele tekens: GeitVarken en Hond

 


10 Haan [metaal] 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Geboren onder het teken van de oprechtheid. Hij is van nature heel eerlijk. Zeer intelligent kan het een doordenker zijn. Levendig en behept met een uitstekend geheugen kan hij de interesse wekken zelfs wanneer hij een persoonlijk tintje vaak mist. Boven het gewone, vindt hij dat helaas maar al te interessant en houdt van uitgaan en is in de grond behoorlijk opschepperig. Zijn uitstraling maakt hem daardoor interessant voor belangrijke mensen. Vrijgevig is hij ook in staat tot hechte vriendschap. Met inspanning kan hij wat bereiken, maar moet daarvoor eerst zijn veranderlijke karakter intomen. Zeker van zichzelf is hij ondanks dat bezorgd en ongerust. Als er iets niet gaat dan maakt hij zich zozeer zorgen over details dat het geheel hem volledig ontgaat. Als hij in de lente geboren wordt is hij minder hoogdravend. De haanvrouw houdt van lekker eten, is moeilijk te leren kennen, maar vind het heerlijk om te roddelen. Ze mist initiatief.

Compatibele tekens: OsSlang en Draak

Het Tai Yang type (meer)

Het komt met het extreem Yang overeen en dat heeft lichamelijk tot gevolg dat de benen erg kort zijn en het lijf erg lang met de bovenrug naar achteren.

Psychologisch is er sprake van stramheid en spanning bij de actie: een "vurige" wilskracht. De intensiteit van de actie brengt kalmte en tevredenheid aan de geest.

De twee hierbij horende dieren zijn:


5 Draak [aarde] 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Geboren onder het teken van het geluk. Hij kan in alles slagen. Besluitvaardig en levenslustig is hij bovendien erg strijdbaar. Hij volgt slechts zijn eigen oordeel hetgeen meestal het juiste is en is het vrijwel nooit eens met ouderen (en die niet met hem). Vol van zichzelf en wat vierkant riskeert hij duidelijk sociaal niet te slagen als hij zijn scherpe punten niet wat wil afronden. Hij wordt ondanks dat bewonderd, maar zijn neerkijken op ideeën van anderen kan hem zijn bestemming doen missen. Super intelligent en tot alles in staat is het goed zijn mening in overweging te nemen. Maar omdat hij ook altijd gehaast is kan hij juist daardoor fouten maken ondanks zijn overwegende natuur. Hij mankeert -dus- geduld en tolerantie. Als hij zijn impulsen kan remmen zal hij succes oogsten. In zijn jeugd kan zijn koppigheid hem kwaad doen. Zoals allen aan wie de kans toelacht riskeert ook hij dat het verkeerd gaat. het is ongunstig voor de draak op een onweersdag geboren te worden. De draakvrouw is heel zeker van zichzelf en haat de eenzaamheid.

Compatibele tekens: AapRatTijger en Haan

 


11 Hond, [aarde] 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Zij die geboren worden in het Jaar van de Hond bezitten de beste mensenlijke eigenschappen. Ze hebben een diep geworteld gevoel voor trouw, zijn eerlijk en verkrijgen het vertrouwen van anderen doordat ze geheimen kunnen bewaren. Maar Hond-mensen zijn ietwat zelfzuchtig, vreselijk koppig en eccentriek. Ze hechten weinig waarde aan rijkdom maar lijken altijd genoeg geld te hebben. Ze kunnen emotioneel afstandelijk zijn en zich op de achtergrond houden bij feestjes en bijeenkomsten. Ze zien de kleinste onvolkomenheden en worden gevreesd om hun scherpe tong. Het zijn goede leiders.

Compatibele tekens: TijgerPaard en Konijn

Related post