Metaal - de Longen

肺 者 , 相 傅 之 官 , 治 節 出 焉

*”De Longen vervullen de rol van Eerste Minister. Het reguleren van het levenscheppend netwerk komt eruit voort.” Su Wen 8

In de Long vermengt de Qì van de Hemel (lucht) zich met de Qì van de Aarde (voeding), waardoor de Qì ontstaat die ons leven geeft. Vergelijkbaar met een minister buitenlandse zaken die staatszaken afhandelt en territoriale grenzen bepaalt, zo beheert de Long de relatie tussen binnen en buiten, grenzen stellen en deze beschermen. Door beheersing en zachtheid, samentrekkend en uitzettend, verzamelt, mengt en verspreidt de Long Qì, tegelijkertijd een ritme en orde opleggend.

De Qì kadans realiseren

De eerst adem van een pasgeborene haalt het eigen, individuele bestaan naar binnen. De ademhaling beweegt de Qì door het hele lichaam. Deze voortdurende blaasbalg pulsatie van borstkas en buik zet de basis cadans voor alle functies van ons lichaam. Om lucht te ontvangen ledigen de Longen zich, vertraagt de beweging van Qì en wanneer de borstkas zicht vult, versnelt de Qì beweging. In Westerse termen is de functie van het parasympatisch zenuwstelsel analoog aan dat van de Long omdat het een mechanisme is voor het stimuleren of afremmen van activiteit.

Veel fysieke en spirituele programma’s hangen het principe aan dat door het beheersen van de adem men mentale helderheid, emotioneel evenwicht en fysieke kracht kan bereiken en behouden. Taoïsten ontwikkelden een praktisch adem discipline die men Qì Gong noemt om vitaliteit te ontwikkelen en ziekte te voorkomen.

Net als de alchemisten probeerden lood en kwik om te zetten in goud, net zo haalt de Long essentie uit de lucht, en in combinatie met de essentie uit voeding gestuurd door de Milt, vormt ze pure, levens Qì. De Long geleidt deze gezuiverde essentie naar beneden van het hoofd naar de borst en buik, en naar buiten naar de spieren, huid en ledematen. Door de uitademing worden bijproducten van de alchemie uitgestoten als troebele gebruikte lucht. Wanneer deze neerdalende en verspreidende cadans wordt verstoord, zorgt het omhoogkomen van rebellerende Qì voor moeilijker ademen, hoofdpijn, bedrukte borst en gespannen schouders en geestelijke onrust.

De beveiligingsdienst

Als de verbinding tussen onze binnen- en buitenwereld gaat de Long over onze externe veiligheid. Onze huid, soms wel de ‘derde Long’ genoemd, is de buitenste laag van ons zelf, een elastische envelop die ons bijeenhoudt en beschermt tegen indringers. De Long toont zich via de huidlaag: door transpiratie en het openen en sluiten van de poriën stelt ze constant de vochtigheid en temperatuur van het lichaam bij. Net als een schild met variabele poreusheid spant de Long de huid om ongewenste invloeden af te weren en waardevolle interne bronnen af te schermen. Ze ontspant de huid om ongewenste interne zaken en emoties los te laten en staat ze het binnendringen van gewenste invloeden toe.

De eerste aanpak voor het behandelen van acute klachten is het verdrijven van pathogene invloeden door Koude, Hitte en Wind via de huid door methodes te gebruiken die de poriën openen en de perifere circulatie stimuleren. De Long mobiliseert de grenzen, de “Wei Qì,” de eerste verdedigingslinie, die het lichaam zich laat aanpassen aan haar omgeving en vijandigheid kan weerstaan. Bij een zwakke Long Qì is onze fysieke en emotionele weerstand minder, waardoor we vatbaarder zijn voor infecties en negatieve gedachten en emoties van anderen.

Verspreiding van vloeistoffen

Het soepel verspreiden van Vloeistof naar alle delen van het lichaam is ook een taak van de Long. Ze verzamelt de Vloeistof Essentie die de Milt naar boven transporteert en vloeistof uit de lucht en “vernevelt” het naar beneden, als mist, naar de Nieren en Blaas; het wordt ook losgelaten als zweet. Op deze manier reguleren de Longen de urineproductie. Bij een gemankeerde neerwaartse functie verzamelt zich het vocht in het bovenlijf, en zie je oedeem in het gezicht en weinig urine output. Wanneer anderzijds de Long Qì ernstig verzwakt is kan vocht en vitaliteit weglekken door overmatig zweten (transpiratie in rust) of ongecontroleerde urinelozing (incontinentie), dit omdat Long Yang niet langer de Qì omhoog kan laten verdampen.

Omdat Vloeistoffen door de Milt worden geproduceerd en getransporteerd naar de Long, kunnen Milt problemen leiden tot een opstapeling van Vocht, of Damp. Damp in de Long kan zich verdikken tot Slijm die de bronchiën, keel en neus verstoppen, de ademhaling kan beperken, en zich uit in hoesten, astma en neusverstopping. De Long is de bovenste bron die Qì ontvangt, en de Nieren zijn de onderste bron die de Qì grijpt en ankert. Kortademigheid kan ontstaan wanneer de Nieren de Qì die de Long ontvangt niet kan opslaan.

De Long-Hart Verbinding

Omdat de Long de Qì aanstuurt en het Hart het Bloed bestuurt, zijn Long en Hart van elkaar afhankelijk. Het adagium “Waar Qì gaat stroomt het Bloed” betekent dat de beweging van Qì het stromen van het Bloed stuurt. Het slaan van het hart houdt gelijke tred met de adem, en het Bloed volgt de Qì op zijn terugkeer naar het Hart. Obstructie van Long Qì beperkt de Bloed-circulatie, dat hartkloppingen en een vol gevoel in de borstkas geeft. Een verminderde Hart-functie belemmert de ademhaling, dat kortademigheid en snel zweten veroorzaakt.

Verzwakkingen van de Long kunnen zich ook openbaren door huidaandoeningen, slijmvliezen en mindere doorstroming in de aderen. Manifestaties kunnen drogen en gerimpelde huid, allergische dermatitis, verlies van lichaamshaar, spataderen, gevoeligheid voor tocht en veranderingen in temperatuur, en een grotere vatbaarheid voor verkoudheden, griep en andere infectieziektes.

Maatje van de Long: de Dikke Darm

De Dikke Darm is de Yang partner van het Long Netwerk. Hij verzamelt en ontlast het afval van de vertering en metabolisme, en zet het proces van verfijning voort dat in de Long begint. Door het uitademen van muffe lucht en het ontlasten van troebele massa scheiden Long en Dikke Darm dat wat niet langer nodig is of gewenst.

De Dikke Darm bepaalt en vormt dat wat we niet lager willen en hetgeen niet meer bij “ons” past, hierdoor kunnen we herkennen wat we willen en wie we zijn. Hij helpt bij het concreet onderscheid maken tussen bruikbaar en nutteloos, nuttig en schadelijk, goed en slecht, zelf en niet zelf.

Als de Dikke Darm minder goed functioneert wordt het onderscheid vaag en dubbelzinnig, de geest wordt verward en onduidelijk. Wanneer we het oude niet kunnen loslaten is er ook geen ruimte voor verse en nieuwe dingen, het voelt volgepropt, muf en levenloos. Het onvermogen om te onttrekken en te behouden wat goed voor je is, maakt je zwak, leeg en versleten. De Dikke Darm, samen met de Long, onderhouden het proces van scheiding, destillatie, zelfverwezenlijking en eliminatie, en verzorgt een kenmerkend gevoel van vorm en waarde.

Het gemak waarmee we ongewenste gedachtes, gevoelens en verbindingen los kunnen laten wordt door dit netwerk mogelijk gemaakt. In het meest extreme geval kan loslaten het gevoel van controle verliezen geven, wat een dwingend verlangen naar strengere zelfbeheersing kan oproepen. Uit een verlangen naar veiligheid kan men zelfs ontspanning en flexibiliteit opofferen. Het minder gemakkelijk loslaten en uiten van gevoelens kan zich ontwikkelen naar een rigide houding en terughoudendheid.

Het onderdrukken van fysieke en emotionele ontvankelijkheid is een manier om jezelf te wapenen, het verstijven en verharden van het beschermend omhulsel van psyche en lijf. De huid en oppervlakkige spieren worden stijf en de diepere spieren van diafragma en ingewanden worden spastisch en gespannen. Astma, constipatie, stijve rug en nek, en een spastische darm zijn gevolgen van een overspannen Long en Dikke Darm. Mentale fixatie en emotionele beperkingen vernauwen de mate van respons en beperken de creativiteit en het vermogen zich aan te passen.

Inspiratie, Vorm

Bij inademing en uitademing rijst en daalt het lichaam, waarbij de grenzen worden gedefinieerd van contractie en uitbreiding, de fundamentele polariteiten van Yinyang. Ademing is inademing en uitademing – daar tussenin is een korte pauze, een moment van stilte dat de delen verdeelt en start en eind markeert. De Long is gevoelig, fragiel, meegaand, open en verfijnd wanneer het de Qì stuurt, vorm, structuur en definitie gevend. Wanneer de Long sterk en energiek is wordt de huid glad, soepel en stralend; het lichaam heeft overdadige fysieke kracht, een gelijkmatig tempo, en een sterke weerstand. De Long is de inspiratiebron, maakt open ruimtes waar nieuwe ideeën en emoties mogen ontstaan.

e-mail | mobiel | site | [afspraak](https://acupunctuurdongen.nl/boek/

Related post