Hout - de Lever

肝 者 , 將 軍 之 官 , 謀 慮 出 焉 .

“De Lever is als de generaal van de gewapende strijdkrachten. Het inschatten van de omstandigheden en het bedenken van plannen komen eruit voort.” Su Wen 8
De Lever als generaal is moedig en slim, de emotie is de woede als uiting van de wil om te overleven. Zij schept de visie van de toekomst.

Als een generaal die strategie en tactiek formuleert, is de Lever de autoriteit die Bloed verzamelt en uitstuurt. Omdat Bloed altijd beweegt en Qì onafscheidelijk met het Bloed door het lichaam stroomt, verdeelt de Lever gelijkelijk alle bronnen, en is ze verantwoordelijk voor een soepele toestroom van energie.

Opslaan en verspreiden van Bloed

De Lever heeft als Yin verantwoordelijkheid het opslaan en als Yang rol het verspreiden van Bloed. Dit reguleringsproces bepaalt de hoeveelheid en druk van het Bloed in het fysieke lichaam en de balans in emotie en gelijkmatigheid van gedrag in het emotionele lichaam. De kracht van de Lever beweegt omhoog en naar buiten, ze tilt het Bloed en Qi naar de verre uithoeken zoals het hoofd en de ledematen. Hierdoor ondersteunt ze het werk van het Hart en de Milt bij het voldoende voeden van het lichaam met Bloed en Voedende Essentie (Ying). De gezonde seksuele en leven-scheppende rol van de genitaliën is ook afhankelijk van de kracht van de Lever – het overdragen van onze Essentie naar een ander mens.

Verspreiden van Qì

Het Bloed voedt de weefsels van het lichaam en is de bron of “moeder” van Qì. Door het vasthouden en loslaten van het Bloed verspreidt de Lever de Qì. De Lever heerst over de pezen, ligamenten, kleine spieren en zenuwen, ze drijft en reguleert alle lichamelijke beweging. In Westerse termen lijkt het op het sympathisch zenuwstelsel in zoverre dat het het mechanisme is van opwinding en ontwaken. Deze beweging van Bloed en Qì, van spieren, gewrichten, ledematen en interne organen omvat het actieve leven van ons lichaam. Als de beweging beheerst is en de weefsels veerkrachtig, betekent het dat de Lever opereert in overeenstemming met haar karakter en verantwoordelijkheden.

De onmacht om de Qì gelijk te verspreiden komt door een verstoring van de kracht van de Lever in het opslaan en verspreiden van Bloed. Dit uit zich als willekeurige activiteit in het lichaam en een opvliegend temperament. Migraines komen op wanneer de Lever niet in staat is om naar behoren Bloed op te slaan en te verspreiden naar de ogen, oren en het brein: het hoofd wordt heet en verstopt, en de handen en voeten worden tegelijkertijd koud. Iets soortgelijks gebeurt bij een pijnlijke menstruatie: bij het loslaten van het Bloed kan de Lever deze niet op een gelijkmatige en vloeiende wijze laten gaan, waardoor de baarmoeder verkrampt. Hetzelfde patroon van slechte circulatie veroorzaakt krampen en spasmen in de spieren. Problemen door verstoringen van de regelmaat zoals verstoorde bloedsuikerspiegel, plotselinge woede-uitbarstingen, ongecoördineerde bewegingen, wazig zicht, indigestie en constipatie, of moeilijk kunnen ontspannen na een drukke dag, kunnen allemaal het gevolg zijn van het onvermogen van de Lever om de vrije stroom van Qì en Bloed in stand te houden.

Maatje van de Lever: de Galblaas

De Galblaas is het Yang maatje (zeg maar broertje) van het Lever netwerk, die een gedeelte van de Qì-regulerende taak uitvoert. Anders dan de andere Yang organen, die alleen transformeren en transporteren maar niet opslaan, slaat de Galblaas gal op en scheidt deze uit. Gal is een pure en essentiële substantie die de peristaltische beweging in Maag en darmen stimuleert, als ondersteuning van assimilatie en eliminatie.

De Galblaas geeft je besluitvaardigheid, de Lever de kracht om te handelen. De zuiverheid van de gal verzekert een puur en juist oordeel, een klaar zicht, heldere gedachten en besluitvorming. Wanneer de Lever en de Galblaas uit balans zijn, wordt er actie ondernomen zonder oordeel, besluiten worden niet uitgevoerd of een verlamming ontstaat tussen besluit en actie. De Galblaas en gal vormen als het ware een vloeibaar kristal, als de lens van je oog, waardoor we de binnen- en buitenwereld beschouwen (zowel de bestaande als de verwachtte). Onze voorkennis en vooruitzicht komen uit dit zicht. Bij een verslechtering van functioneren van het Lever netwerk komt er een sluier die het zicht en de gedachtes vertroebelen. Cataracten, glaucoma en andere vervormingen die het zicht beperken, kunnen dan ontstaan.

Stagnatie van Qì en Bloed

Een slechte Leverfunctie kan leiden tot Qì stagnatie en uiteindelijk Bloed stase. Qì stagnatie voel je als een vol gevoel, ongemak, of pijn in de borst, buik of hoofd. In je hoofd als onrust, spanning, onderdrukte emotie en frustratie. Bloed stase ervaar je als een stekende lokale pijn. Wanneer deze te lang aanhoudt veroorzaakt het knobbels, tumoren en chronische ontstekingen in de borst, (onder-)buikgebied. De knobbels kunnen ook weer verdwijnen, of uitgroeien tot kwaadaardige tumoren wanneer Bloed ‘stolt’. Je ziet dit vaak bij vrouwen met uterus bloedingen met grote brokken, onregelmatige, karige of onderdrukte menstruatie, cervicale dysplasie, eileider cysten of tumoren.

Qì stagnatie kan de Milt beïnvloeden waardoor ze beperkt wordt in het genereren en distribueren van vloeistoffen en voedende essentie in het lichaam. Deze beperking van de Milt toont zich in de opstapeling van Damp en een afbrokkelen van de vitaliteit. Deze vloeistof overschot kan zelf weer een bron van stagnatie worden, omdat het de Qì stroom beperkt. Het lichaam probeert dit vaak op te lossen door het te drogen met Hitte. De Hitte vermengt zich met de Damp. Damp Hitte kan zich vastzetten in het bekken waar het Bloed beschadigt en hindert. Dit kan op den duur leiden tot stolsels en Bloed deficiëntie. Damp Hitte in de Lever vergroot de kans op klachten zoals genitale en perianale herpes, geelzucht en hepatitis. Bij mannen toont een gestagneerde Lever Qì met Damp Hitte zich in prostatitis, epididymis, urethritis, en pijnlijke ejaculatie.

Lever Bloed

Het Bloed dat door de Lever wordt opgeslagen is verantwoordelijk voor het voeden van de pezen, banden, spieren, gewrichten en de ogen. Wanneer de Lever haar werk niet goed kan doen krijg je symptomen zoals spierkrampen, duizeligheid, doof gevoel in de ledematen en droge ogen. Wanneer de stroom slecht verloopt krijg je eerder vermoeide spieren en zenuwen, afvalproducten worden niet efficiënt uitgescheiden. Qì en Bloed stagnatie in de Lever leidt tot pijn en gevoeligheid in de spieren, ogen en de klieren (zoals borsten, schildklier, prostaat, testes en de eileiders) en vermoeidheid, vooral vermoeidheid die optreedt na rust.

Helder Besluiten

Kort gezegd regelt de Lever de vrije stroom van emoties, heldere besluitvorming, soepelheid en flexibiliteit van het fysieke en mentale lichaam. Met een gezonde Lever zijn oordeel en besluiten helder en doordacht, helder zicht, en de actie is resoluut. Het versterken van de Lever ontwikkelt aanpassingsvermogen en drive, en versterkt het onze capaciteit om met de grillen van het leven om te gaan.

e-mail | mobiel | site | afspraak

Related post