Aarde - de Milt

脾 胃 者 , 食 廩 之 官 ,五 味 出 焉

De Milt en de Maag zijn verantwoordelijk voor de pakhuizen en graanschuren. De vijf smaken komen daaruit voort.” Su Wen 8
Maag en Milt zetten externe energie om in interne energie. Ze verwerken de buitenwereld en absorberen het waardevolle.

Net zoals de minister van Landbouw de productie en verspreiding van de landbouw overziet, zo voorziet de Milt in de voeding voor het gehele organisme. De ruwe grondstoffen van voedsel en ervaringen worden opgenomen, verwerkt en geassimileerd om het lijf en de geest te voeden. Deze brandstof, Voedende Essentie genaamd, wordt onttrokken en omgezet naar een overvloed aan Qì en Bloed. Het verzamelen en vasthouden is het rijk van de Aarde. Zoals Moeder Aarde is de Milt de constante verschaffer, de haard waaromheen het lichaam zich verzamelt om te vernieuwen.

Extraheren, Converteren, Bevoorraden, Bevatten en Ophouden

Door het te voeden via Qì en Bloed houdt de Milt het geheel van het lichaam bijeen en opwaarts, ze zorgt voor de integriteit en positie van vlees, bloedvaten en organen. De Milt “regeert het Bloed” door het binnen de aderen te houden, en “houdt de Qì hoog,” ze weerstaat de zwaartekracht en voorkomt prolapsen door de weefsels en de spieren op hun plaats te houden.

Metabolische Brandstof

De Milt reguleert het metabolisme. Ze past de hoeveelheid pure Essentie aan die wordt vrijgelaten na verfijning door de spijsvertering. Net zoals een stuwdam een betrouwbare output garandeert door het water dat door de turbines stoomt te regelen, net zo reguleert de Milt hoeveel Essentie wordt getransformeerd in Qì en Bloed; de hoeveelheid omgezette brandstof bepaalt hoeveel energie er wordt geproduceerd.

Vocht en compactheid

Een andere functie van de Milt is de verspreiding van vloeistoffen (JinYé). Door het verzamelen en vrijlaten van Vocht past de Milt de viscositeit van het bloed en de vloeistoffen in het vaten- en lymfe systeem aan, de compactheid van de spieren en de totale massa van het lichaam. De verspreiding van Vloeistoffen heeft invloed op het gewicht, de vorm en de tonus van weefsels, en de smering van gewrichten en slijmvliezen.

Assimilatie

De Milt gaat over zowel de fysieke extractie van voedingsstoffen uit voedsel en het opnemen van ideeën en informatie door de geest. Vaardigheden zoals concentratie, idee-vorming, herinnering en reflectie horen bij de Milt; ze geeft focus aan de geest en geeft de kracht aan de intentie.

Intentie is het vergaren van het momentum nodig om de wil (impuls van de Nieren) te transformeren naar actie (de drive van de Lever). Het houden van deze noodzakelijke motivatie gedurende langere tijd is de rol van de Milt. Het inregelen van het metabolisme, het aanpassen van de verspreiding van Vloeistoffen, het samenhouden van de weefsels, het ophouden van spieren en ingewanden en het mogelijk maken van hogere mentale processen, dat zijn alle middelen die de Milt kan gebruiken om homeostase te handhaven en aanpassing en evenwicht te bewerkstelligen.

Standvastig

De Milt heeft de positie van spil, steunpunt, het draaipunt waar verandering plaatsvindt. Dankzij het steunpunt wordt energie en massa van de ene plek naar de andere gebracht. De Milt verplaatst voedende Essentie – de grondstof voor Qì en Bloed – door het gehele organisme, waarbij ze dit vormt en hervormt, en een gevoel van vastigheid en substantie geeft. De Milt geeft ballast en basis. Lichaamsgewicht, lengte en vorm blijven van dag tot dag ongeveer hetzelfde. Om veranderende omstandigheden het hoofd te bieden verplaatst de Milt vloeistoffen en massa waardoor het zwaartepunt gewaarborgd blijft. Het onderhouden van de mentale oriëntatie en psychologisch perspectief zorgt ervoor dat de Milt een standvastige identiteit behoudt in relatie tot plaats, mensen in je omgeving en waardes. Die standvastigheid is de basis voor aanpassingsvermogen en het ondergaan van stress zonder kwalijke gevolgen.

De Milt wijzigt de dichtheid om met stress om te kunnen gaan – een strategie om extreme afwijkingen te kunnen opvangen. Het verschuiven van onze massa vergroot onze bewegingsvrijheid en zorgt dat we onverstoord en stil kunnen blijven. Wanneer de Milt de energie en vloeistoffen uit de weefsels haalt om druk te verlichten en de circulatie te stimuleren wordt het vlees (de spier) minder compact en het lijf lichter en mobieler. Als massa en vloeistoffen samenkomen neemt de spiermassa toe en wordt het lijf zwaarder en stabieler. De Milt probeert disbalans te compenseren door het vertragen of versnellen van de transformatie van voeding naar Bloed en Qì. Bij het verdichten van vloeistoffen en weefsel creëert ze stagnatie en hechting, wordt beweging vertraagt en het lijf verzwaard.

Overspoelt

Het wordt voor de Milt onmogelijk om wat ze ontvangt te transformeren en te transporteren wanneer de input overweldigend is (voeding en of informatie). Dit veroorzaakt verstopping in plaat van voeding. De verstopping wordt ervaren in je lijf als een opgeblazen gevoel, volte, en lethargie, samen met zorgelijk, obsessief en vertroebeld denken. Bewegingen van de geest en lijf worden zwaar en traag. Bij een uitgeputte Milt raakt de geest de richting kwijt, gemakkelijk afgeleid door oppervlakkige en willekeurige gedachten. Het lijf is moe, een gebrek aan energie en kracht.

De Milt organiseert ook het Bloed door het in de vaten te houden. Normaal gesproken, via het proces van verwerking en assimilatie, voorziet de Milt in voeding voor tonus en elasticiteit van de bloedvatwanden. Wanneer de Milt daar niet in kan voorzien ontstaan zwakte en kwetsbaarheid van de vaatwanden – de oorzaak van blauwe plekken, spataderen en (chronische) bloedingen.

Omdat de Milt de bron is van alle lichaams-“sappen” die circuleren in de vorm van bloed, lymfevocht en speeksel, is ze vatbaar voor Damp problemen. Te veel vloeistof stroomt over in de weefsels die, eenmaal verzadigd, het weer doorgeven aan de gewrichten, sinussen, buikholte, longen en de ruimte tussen huid en spieren (cou li). Dit exces wordt ervaren als sponzig en gevoelig vlees, opgeblazen buik, gezwollen gewrichten, lymfeknobbels, oedeem, pijnlijk gezwollen borsten en voortplantingsorganen en overmatig of plakkerig spul uit neus, keel, mond en andere slijmvliezen. De textuur wordt bepaald door de interactie van Damp met Hitte of Koude. Heldere en dunne vloeistoffen zijn een product van Koude die de Milt aantast; dik en plakkerig ontstaat wanneer Hitte met Vocht in aanraking komt. Phlegm is ingedikte vloeistof ontstaan uit verzamelde Damp die de vrije stroom van Qì en Bloed verhindert, ofwel stagnatie veroorzaakt. Phlegm in het ademhalingskanaal wordt geassocieerd met hoesten, piepende adem en ophalen van Slijm. Phlegm tast de gewrichten aan, de spieren en zenuwen, maar deze kan niet gezien worden; deze ‘onzichtbare phlegm’ kan artritis en reumatische pijn, duizeligheid, toevallen en zelfs verlamming veroorzaken.

Maatje van de Milt: de Maag

De Yang partner binnen het Milt Netwerk is de Maag, die voedsel “laat rijpen en rotten” door het te bevochtigen en af te breken. In tegenstelling tot de Milt heeft de Maag dus vloeistoffen nodig om zijn taak te vervullen. Excessief vocht maakt het functioneren, absorberen en verspreiden, van de Milt moeilijker. Omdat de Maag Yang is, is hij warmer en droger en heeft hij Yin vloeistoffen nodig voor evenwicht; omdat de Milt koeler en vochtiger is (Yin), heeft ze de Yang droogte nodig voor balans.

Normaalgesproken beweegt Milt Qì omhoog en brengt ze pure Essentie naar de Longen, terwijl de Maag dealt om onzuivere materie en vloeistof naar de darmen te brengen. Als echter de Maag Qì rebelleert en omhoog beweegt veroorzaakt hij boeren, de hik, misselijkheid, maagzuur (!) en ontstoken tandvlees. Het is de omhoog gerichte Qì die organen, vaten en weefsels op de juiste plek houdt. Wanneer Milt Qì zinkt krijgt men diarree, prolapsen van organen en vaten, vooral van de maag, darmen, baarmoeder en rectum, de oorzaak van hernia en bloedingen.

Zwakke Milt: uitgeputte Qì en Bloed

Net zoals Milt zwakte leidt tot Qì deficiëntie, zo kan het ook leiden tot Bloed deficiëntie. Symptomen zijn dan anemie (bloedarmoede), droge huid en droog haar, wazig zicht, bleke lippen en nagels, duizeligheid en vermoeidheid (spieratrofie, zwakte en vermagering). Het Hart vertrouwt op het Bloed gevormd door de Milt, een tekort veroorzaakt hartkloppingen en slapeloosheid. En, zonder voldoende Bloed om op te slaan, wordt de Lever instabiel en niet langer in staat om de Qì goed te kunnen reguleren. Op haar beurt wordt de spijsverteringsfunctie van de Milt verstoort. Als de vochtige Essentie van de Long, opgewekt door de Milt, onvoldoende is, wordt de tere bekleding droog en breekbaar, zoals in de neus als in de dikke darm. Dit belemmert de vermenging van Essentie (Voeding en Lucht) en zodoende verlies aan vitaliteit en een verzwakking van de lichamelijke afweer.

Groot onderhoud

Op deze manier ondersteunt de Milt de Lever en het Hart door de integriteit van de bloedvaten te onderhouden, het Bloed te voeden en haar juiste viscositeit te garanderen zodat het soepel stroomt. Hierdoor ondersteunt het de stabiliteit van de geest en de emoties. De Milt ondersteunt de Longen en de Nieren door het genereren van Essentie en het verspreiden van voldoende vochtigheid en smering voor huid en slijmvliezen.

Maak een afspraak met Peer Brouwers via info@acupunctuurdongen.nl of bel 06 80087124

e-mail | mobiel | site | afspraak

Related post